Obsługę prawną świadczy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj57
Wczoraj61
Wizyt w tygodniu338
Wizyt w miesiącu1161
Wszystkich74496

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

logomikroporady

w$p1erajmy  hosp1cja

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 kwietnia 2014 07:15

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy pogody i radości ducha, obfitości smaków na stole oraz dużo życiowego optymizmu.

   Niech nastrój świąt okraszonych wiosenną radością utrwali się w Waszych sercach na długi czas i pozostanie z Wami w poświątecznej codzienności.

 

     Przewodniczący Rady Gminy                                                     Wójt Gminy Fajsławice

       (-) Andrzej Wójcik                                                                 (-) Tadeusz Chruściel

gify-brokatowe-jajo-i-kurczaczki-wielkanocne

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 07:36
 
Rzepak PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 12:30

rzepak ozimy slodyszek rzepakowy-page0001

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 12:28

pszczoy 2014-p18lfvqshohvksqho4ehscfl8

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 08:17

      Informuje ,że organizujemy wyjazd na kolonie letnie do Muszyny w dniach 27 lipca do 9 sierpnia 2014 r.

Z kolonii mogą skorzystać dzieci w wieku 9-16 lat.

Koszt kolonii – 850 zł z dojazdem

Dzieci rolników płacących KRUS otrzymają dofinansowanie z Rolniczego Funduszu Składkowego . Koszt dofinansowania będzie znany po otrzymaniu dotacji przez organizatora jednakże nie będzie to kwota wyższa niż w latach ubiegłych.

Rodzice dzieci nie będących rolnikami mogą starać się o dofinansowanie w zakładach pracy z funduszu socjalnego.

Zapisy na kolonie będą przyjmowane u Feliksy Gorzkowskiej od dnia 22 kwietnia 2014 r. w godzinach 10.00-15.00 tel.81/5853054.

Ilość miejsc ograniczona.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 kwietnia 2014 11:06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2014 r.

Okres zatrudnienia: 15.05.2014 r. do 31.12.2014 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych miesiącach)

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne

          4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny w godzinach 8°° a 21°°,może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania  - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

     List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

            “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

             Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

       6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach. 

            7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach pokój Nr 12,   pocztą na adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

21-060 Fajsławice

w terminie do 30.04.2014 godz.12

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32

EURO GMINA

statuetka                                         logo euro gimna jpg

Kalendarium


Dzisiaj jest: Piątek
18 Kwietnia 2014
Imieniny obchodzą
Apoloniusz, Bogusław, Bogusława,
Flawiusz, Gościsław

Do końca roku zostało 258 dni.
Zodiak: Baran

Pogoda graficzna

Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki Wiecej informacji znajdziecie Panstwo w naszej Polityce Prywatnosci.

Wyrazam zgode na uzywanie cookies.

EU Cookie Directive Module Information