Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 14:47

Fajsławice 23.03.2015r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

VI Sesję Rady Gminy Fajsławice

na poniedziałek, 30 marca 2015 roku godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu,

-zmiany uchwały Nr XXXV/172/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udzielenia Gminie Łopiennik Górny pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą ,,Inwestycja związana z przebudową mostu na rzece Łopa w ciągu drogi gminnej nr 110027L w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym oraz przebudową odcinka niniejszej drogi”,

-zmian w budżecie na 2015 rok,

-zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Fajsławice,

-zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

-zmiany uchwały Nr XXXIII/159/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Fajsławice,

-wyodrębnienia  funduszu sołeckiego na rok 2016,

- przystąpienia Gminy Fajsławice do Stowarzyszenia na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego,

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2015 roku.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 13:10

ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ PN „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

 W dniu 14 marca 2013 r. przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięli udział zwycięzcy etapu szkolnego Turnieju, w tym 9 uczniów ze szkół podstawowych oraz 6 uczniów z gimnazjów.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie:

1. Adam Adamiak

2.Renata Adamiak

3. Jerzy Wit

4. Stasieczek Małgorzata

5 Waldemar Dąbski

 Klasyfikacja eliminacji gminnych przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe

miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

1

Krzysztof Greczkowski

 Fajsławice

2

Klaudia Błaziak

Fajsławice

3

Agata Kwiatosz

Siedliska Drugie

4

Zuzanna Sobiesiak

Siedliska Drugie

5

Milena Tomczyk

 Fajsławice

6

Jakub Gąsak

Siedliska Drugie

7

Klaudia Mazurek

Boniewo

8

Patrycja Bubicz

Boniewo

9

Julia Węgrzyn

Boniewo

 

II grupa wiekowa - szkoły gimnazjalne

miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

1.

Inga Kokuszko

Fajsławice

2

Anita Pędzisz

Fajsławice

3

Agata Gontarz

Fajsławice

4

Michał Pęcak

Siedliska Drugie

5

Sylwia Czubiel

Siedliska Drugie

6

Julia Pitucha

Siedliska drugie

            Zwycięzcy eliminacji gminnych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do  eliminacji powiatowych, które odbędą się dnia 27 marca 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali oprócz dyplomów nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Fajsławicach.

           Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci  i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.fajslawice.eu/#sigFreeId0ca9459e85

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 11:23

Fajsławice, dnia 23 marca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2015 r. do 04.05.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107 w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje granice administracyjne gminy.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Fajsławicach w godzinach od 10:00 do 11:00.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

            Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.) na adres

e-mail: sekretariat@fajslawice.e">sekretariat@fajslawice.eu do Wójta Gminy Fajsławice z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2015 r.

 

Wójt Gminy Fajsławice

/-/ Tadeusz Chruściel

 
Dzień kobiet PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 marca 2015 10:45

W dniu 8 marca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej Urzędu Gminy w Fajsławicach odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Kobiet zorganizowana przez Wójta i Radę Gminy Fajsławice oraz Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Fajsławicach.

Podczas uroczystości Wójt Gminy - Tadeusz Chruściel oraz pan Przewodniczący Rady - Andrzej Wójcik i Doradca Wójta - pan Grzegorz Lipa złożyli wszystkim zebranym Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty z okazji Ich święta. Spotkanie uwiecznił występ zespołu To My z Puchaczowa oraz część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Fajsławic.

View the embedded image gallery online at:
http://www.fajslawice.eu/#sigFreeId959d16ff04

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 71

EURO GMINA

statuetka                                         logo euro gimna jpg

TYMIANKOWY SMAK

tymiankowy

Kalendarium


Dzisiaj jest: Piątek
27 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia,
Rościmir, Rupert

Do końca roku zostało 280 dni.
Zodiak: Baran

Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki Wiecej informacji znajdziecie Panstwo w naszej Polityce Prywatnosci.

Wyrazam zgode na uzywanie cookies.

EU Cookie Directive Module Information