Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
524
Odsłon artykułów:
784303

Gościmy

Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Na podstawie uchwały Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub.. z 2011 r., Nr 10, poz. 245) zaprasza się organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 20 października 2017r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu.

                                                                                              Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                              /-/ Tadeusz Chruściel

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Na podstawie uchwały Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2011 r., Nr 10, poz. 245) zaprasza się organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 24 października 2016r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 11:00 w sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice ugfajslawice.bip.e-zeto.eu.

 

                                                                  Wójt Gminy Fajsławice

                                                                   /-/ Tadeusz Chruściel

 

Program współpracy 2017

Our website is protected by DMC Firewall!