Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
545
Odsłon artykułów:
797988

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Informacja

ROLNICY KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH (dotyczy wykazanych strat 100%- grunty w całości ponownie obsiane) NA WSKUTEK UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA ORAZ   ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PONIESIONYCH STRAT W UPRAWACH ROLNYCH DO GMINNEJ KOMISJI , MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ POMOCY FINANSOWEJ O CHARAKTERZE de minimis.

Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwej wg miejsca położenia gruntów, w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.

Odpowiednie druki można pobrać w UG Fajsławice, pokój NR 8 oraz ze strony internetowej lub biurze ARiMR .

Przewodniczący Komisji

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Fajsławicach zaprasza na kolonie letnie młodzież w wieku 12 – 16 lat.

Miejscem obozu jest ośrodek wypoczynkowy ,,Harnaś” w miejscowości Kacwin na Spiszu.

Kolonie organizowane są dla dzieci rolników opłacających składki KRUS.

Karty kwalifikacyjne są do pobrania u Pani Feliksy Gorzkowskiej w Urzędzie Gminy do końca maja.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Fajsławicach zaprasza kobiety pomiędzy 35 a 50 rokiem życia do skorzystania z bezpłatnego badania mammograficznego, które odbędzie się 19 maja 2012 roku w Lublinie.

Zapewniamy transport na miejsce.

Chętnych prosimy o zapisywanie się pod numerem telefonu: 81 5853054 w godz. 8.00-15.00 do 10 maja 2012 roku. Przy zapisie konieczny jest numer PESEL.

( liczba miejsc ograniczona)

Zaproszenie XIX sesję Rady Gminy Fajsławice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

26 kwietnia 2012 r na godz. 14.00 XIX sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Fajsławice.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

- określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice w 2012 roku,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- zmian w budżecie gminy,

- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów    zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Fajsławice.

9. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                             (-) Andrzej Wójcik

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd