Aktualności

Wyprawka szkolna 2012/2013

O G Ł O S Z E N I E   W Ó J T A G M I N Y   F A J S Ł A W I C E

Wójt Gminy Fajsławice informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2012/2013

Termin składania wniosków - do 05 września 2012

Informacje szczegółowe „Wyprawka szkolna” w 2012.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2012/2013

XXI sesja rady

Fajsławice, 20-06-2012r

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

26 czerwca 2012 r na godz. 14.00 XXI sesję Rady Gminy Fajsławice.

Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Fajsławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

- przystąpienia Gminy Fajsławice do współpracy i podpisania umowy partnerskiej z Powiatem Krasnostawskim oraz gminami Łopiennik Górny, Piaski, Zakrzew w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwa „Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew”

- wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat lokalu użytkowego położonego w miejscowości Fajsławice stanowiącego mienie komunalne gminy

-w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedliskach Drugich wchodzących w skład Zespołu Szkół

- zmian w budżecie gminy,

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                     (-) Andrzej WójcikPółkolonie dla dzieci

OGŁOSZENIE

 Serdecznie zapraszamy dzieci rolników na półkolonie letnie, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Boniewie w terminach:

- I turnus od 9 do 20 lipca 2012

- II turnus od 23 lipca do 3 sierpnia 2012.        

Uczestnicy kolonii to dzieci w wieku 6-16 lat.

Czas trwania półkolonii - 10 dni.

Odpłatność uczestników wynosi 50 zł.

W ramach półkolonii zapewniamy:

- mini wyprawkę szkolną,

- 2 posiłki (w tym obiad),

- organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

Zapisy prowadzone są w Publicznej Szkole Podstawowej w Boniewie (tel. 81 585 3014) oraz w Urzędzie Gminy Fajsławice (tel. 81 585 3054) do dnia 29 czerwca 2012r. na I turnus, zaś do dnia 11 lipca 2012r. na II turnus.

 

                                                                                            Karolina Kulbaka

Sukces naszych nalewek

 

1 czerwca br. Gminne Koło Aktywnych Kobiet uczestniczyło w IV Ogólno - polskim Turnieju Nalewek ,,Dworu Anna” w Jakubowicach Konińskich k. Lublina. Do konkursu nasze panie zgłosiły 5 nalewek zrobione według własnej receptury, głównie z ziół oraz owoców uprawianych i zbieranych w naszej gminie, czyli tymianku, lubczyka, jarzębiny, agrestu oraz nalewkę karmelową ,,Fantazja”.

Jury, w którym zasiadała m.in. była minister pracy i polityki społecznej - Anna Kalata, redaktor TVP - Michał Fajbusiewicz oraz aktor - Zbigniew Buczkowski doceniło pomysłowość i walory smakowe naszych nalewek i przyznało Gminnemu Kołu Aktywnych Kobiet III miejsce za nalewkę lubczykową. Sukces podkreśla dodatkowo fakt, iż do konkursu było zgłoszonych 105 nalewek z całej Polski.

 

Karolina Kulbaka  

 

Nasze jadło na konferencji międzynarodowej

Gminne Koło Aktywnych Kobiet na zaproszenie Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 23 maja br. przygotowało prezentację i degustację swoich produktów regionalnych i tradycyjnych w restauracji Pałacowa w Wierzchowiskach.

Promocja lubelskiej kuchni odbyła się w ramach organizowanej przez Instytut Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS wspólnie z Fundacją UMCS oraz Faculty of Business Administration i Faculty of Engineering z Królewskiego Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej TIIM 2012 – Technology Innovation and Industrial Managment 2012.

W Konferencji wzięło udział ok. 300 osób, w tym 200 naukowców zagranicznych m.in. z Chin, Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Korei, Norwegii, Słowenii, Tajlandii, Tajwanu, Ukrainy i USA.

Gminne Koło Aktywnych Kobiet było jedną z pięciu firm i organizacji z Lubelszczyzny zaproszonych na konferencję. Na przygotowanym przez nie stoisku można było spróbować m.in. „Zupy chłopskiej Fajsławickiej” wpisanej na listę produktów tradycyjnych, pierogi z kapustą, z kaszą jaglaną i z czerwoną fasolą oraz nalewki.

Była to doskonała okazja do promocji naszej Gminy również na forum światowym.

                                                                                 Red.

 

Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

 informuje

 o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły

 Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona w ewidencji gruntów n-rem 1882, o powierzchni 1,24ha, zabudowana budynkiem murowanym po byłej Szkole Podstawowej, położona na terenie wsi Suchodoły, gm. Fajsławice.

Działka położona jest na obrzeżu wsi, obok znajduje się park po dawnym dworze. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej, na terenie płaskim, zagospodarowana, częściowo ogrodzona i zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o ogólnej powierzchni użytkowej 800,36m2. Budynek wybudowany został w 1964 r. Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i działowe wykonane są z cegły ceramicznej o gr. 45, 25 i 12 cm.

W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy – usługi.

Działka ma urządzoną księgę wieczystą nr ZA1K/00051700/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 601.246,00 zł.

Urząd Gminy Fajsławice zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania pisemnych propozycji dotyczących sposobu zagospodarowania tej nieruchomości, które należy składać w Urzędzie Gminy Fajsławice w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Fajsławice, tel. 81 58-53-055, 81 58-53-002.

Fajsławice, 25 maja 2012 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                          -/ Tadeusz Chruściel

 

MAJÓWKA W FAJSŁAWICACH

W niedzielę 20 maja 2012 roku na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy Fajsławice odbyła się Majówka ,,Rywalizując bawmy się” połączona z I Powiatowym Konkursem Kulinarnym ,,Dobre bo nasze”. Impreza została zorganizowana dzięki współpracy Starosty Krasnostawskiego, Wójta Gminy Fajsławice, Agencji Rynku Rolnego, Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw PLUS”, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Gminnego Koła Aktywnych Kobiet i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Majówkę honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Krzysztof Hetman.

Czytaj więcej: MAJÓWKA W FAJSŁAWICACH

Zaproszenie

                                                 

Starosta Krasnostawski, Wójt Gminy Fajsławice

Agencja Rynku Rolnego, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”,

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz

Gminne Koło Aktywnych Kobiet i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Gminy Fajsławice

mają zaszczyt zaprosić:

na Majówkę „Rywalizując bawmy się”

i I Powiatowy Konkurs Kulinarny ”Dobre bo nasze”,

który odbywać się będzie w dniu 20 maja 2012r

na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy w Fajsławicach

Imprezę honorowym patronatem objął Marszałek Województwa

Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman

Czytaj więcej: Zaproszenie

Informacja

ROLNICY KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH (dotyczy wykazanych strat 100%- grunty w całości ponownie obsiane) NA WSKUTEK UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA ORAZ   ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PONIESIONYCH STRAT W UPRAWACH ROLNYCH DO GMINNEJ KOMISJI , MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ POMOCY FINANSOWEJ O CHARAKTERZE de minimis.

Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwej wg miejsca położenia gruntów, w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.

Odpowiednie druki można pobrać w UG Fajsławice, pokój NR 8 oraz ze strony internetowej lub biurze ARiMR .

Przewodniczący Komisji

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Fajsławicach zaprasza na kolonie letnie młodzież w wieku 12 – 16 lat.

Miejscem obozu jest ośrodek wypoczynkowy ,,Harnaś” w miejscowości Kacwin na Spiszu.

Kolonie organizowane są dla dzieci rolników opłacających składki KRUS.

Karty kwalifikacyjne są do pobrania u Pani Feliksy Gorzkowskiej w Urzędzie Gminy do końca maja.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd