Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
519
Odsłon artykułów:
773665

Gościmy

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 15 marca 2012 r. przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach gminnych wzięło udział 9 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy / Fajsławice, Siedliska Drugie, Boniewo –Ignasin/, oraz 6 uczniów z gimnazjum z Fajsławic i Siedlisk Drugich wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

Czytaj więcej: ELIMINACJE GMINNE  OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  WIEDZY POŻARNICZEJ  „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA  POŻAROM”

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień         

15 marca 2012 r. na godz. 14.00 XVIII Sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjecie porządku obrad.

3. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

 6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zasad udzielania stypendiów motywacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice

- funduszu sołeckiego na rok 2013

- zmian w budżecie gminy.

- przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

- przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                             (-) Andrzej Wójcik

 

Apel

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY FAJSŁAWICE

             W związku z napływającymi skargami mieszkańców w sprawie psów, które biegają poza gospodarstwami, są agresywne i często stwarzają zagrożenie dla ludzi, a w szczególności dla dzieci oraz zwierząt hodowlanych

informuję,

że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego tylko wtedy, gdy teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Za naruszenie tych zakazów właścicielowi psa grozi kara aresztu albo grzywny (art. 37 w/w ustawy).

Przestrzeganie tych przepisów będzie przedmiotem kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Fajsławice oraz funkcjonariuszy policji.

 

Wójt Gminy

                                                                        /-/ Tadeusz Chruściel

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd