Aktualności

Głosujemy na Sołtysów

Informujemy o ogłoszonym przez Super Tydzień Krasnostawski konkursie SUPER Sołtys 2019. Konkurs ten ma na celu docenienie i uhonorowanie sołtysów działających na rzecz lokalnej społeczności. Na łamach gazety zaprezentowani zostali wszyscy sołtysi działający w powiecie krasnostawskim.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie kuponu zamieszczonego w każdym wydaniu tygodnika i dostarczeniu go do redakcji Super Tygodnia: Super Tydzień Chełmski  ul. Lubelska 31 22-100 Chełm. Kupony można wrzucać również do skrzynek ogłoszeniowych tygodnika, które znajdują się na terenie Krasnegostawu (ul. Poniatowskiego 4C oraz przy biurze TBS – naprzeciw dawnego „Aldika”). Głosowanie trwa do końca stycznia 2020r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Fajsławice, aby głosowali na swoich sołtysów.

A.Granat

IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

 W ubiegły weekend, 09-10 listopada 2019r. odbył się dwudniowy IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach. Wydarzenie, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt i Rada Gminy Werbkowice gościł zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących.

Czytaj więcej: IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

XIV Sesja Rady Gminy Fajsławice

vlcsnap 2019 11 12 15h04m46s335

Dnia 8 listopada 2019r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Fajsławice.

Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali  informacje wójta gminy o bieżącej pracy urzędu. Dotyczyły one m.in. uroczystości, które odbyły się ostatnio w naszej gminie: Złotych Godów, 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach, promocji gminy przez udział naszych stowarzyszeń i zespołów śpiewaczych w festiwalach i konkursach, a także sukcesu gminnej biblioteki, która wygrała w konkursie książki na kwotę 300 zł i 2 pufy do czytania. Ponadto gminne jednostki OSP otrzymały zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację swoich zadań statutowych zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a jednostka OSP Siedliska Drugie  otrzymała nowoczesny wóz strażacki, do zakupu którego gmina dołożyła niemałą kwotę 217.360,00 zł.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały m.in. dotyczące przedłużenia umowy najmu lokali, w których mieszczą się urząd pocztowy i posterunek policji, a także uchwalenia ”Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi” czy wyboru przedstawiciela Rady Gminy Fajsławice do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, którym została pani Arleta Rogalska.

Radni uchwalili także nowe stawki podatków obowiązujących w gminie na 2020 roku. Wysokość stawek podatkowych od nieruchomości wzrosła nieznacznie. Stawka podatku rolnego wzrosła o 10zł tj. z kwoty 105zł na 115zł za 1ha przeliczeniowy rocznie dla posiadaczy gospodarstw rolnych, natomiast dla posiadaczy gruntów poniżej 1ha stawka wzrosła odpowiednio z 210zł na 230zł za 1ha fizyczny.

A.Granat

 

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO NA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Fajsławice informuje, że zmienił się  rachunek bankowy dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer rachunku:

Bank  Spółdzielczy w Krasnymstawie Oddział Fajsławice

 08 8200 1034 2004 3400 0299 0030

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Fajsławice o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych  oczyszczalni ścieków i dostarczenie go Urzędu Gminy Fajsławice lub sołtysom  w terminie do 30.11.2019 r.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania  z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Druk zgłoszenia dostępny w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Fajsławice, u sołtysa  lub do pobrania poniżej.

Druk zgłoszenia

ZIMOWISKO 2020

iStock 155344279

ZIMOWISKO

Informujemy o organizowanym zimowisku dla dzieci pochodzących z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS.

Miejsce wypoczynku :  Ośrodek Wypoczynkowy DIABLAK

                                      34-222 Zawoja   k/Wadowic

Termin : 17.01.2020 – 26.01.2020

Opłata rodziców wynosi 460 zł ( w tym transport)

  • grupa 50 dzieci
  • 3 wychowawców i kierownik
  • pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
  • obfite domowe jedzenie, 5 posiłków dziennie,
  • opieka medyczna - pielęgniarka na stałe, ośrodek zdrowia obok.
  • atrakcje: 3 stoki narciarskie  800 m od ośrodka, kaski, narty, buty, instruktorzy na miejscu/w ośrodku, każde dziecko będzie miało ok. 15 godzin nauki jazdy, obok lodowisko z butami i łyżwami, 2 wycieczki: Kraków, Sucha Beskidzka. gry, zabawy, konkursy, dyskoteki wieczorami.

Karty kwalifikacyjne uczestnictwa można odebierać od 07.11.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach w godz. od 9.00 do 15.00.

Organizator zimowiska: Fundacja 150 lat KGW w Warszawie oraz Regionalny Związek Rolników, Kolek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Feliksa Gorzkowska i Maria Nucińska

Telefon 733 837 771 lub 81 58 53 030

 

A.Granat

Dobry start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie  świadczenia „Dobry Start” (300+) ciągle mają możliwość złożenia wniosku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach przyjmuje wnioski na  świadczenie „Dobry Start” w formie papierowej i elektronicznej do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Our website is protected by DMC Firewall!