Obwieszczenie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 2 września 2011 r.

 

        Na podstawie art.16 § 1 oraz  art.61a §1 i 61 b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.  Nr  21, poz.112  z późn. zm.)

                 Podaję do publicznej wiadomości , że Rada Gminy Fajsławice

Uchwałą Nr XXXVII/137/2006  z dnia 30 maja 2006 r. utworzyła  6 obwodów głosowania   w których zostanie przeprowadzone głosowanie  w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  9 października 2011 r.

Nr  Obwodu

    Granice Obwodu

           Siedziba Obwodowej

            Komisji Wyborczej

1

 Dziecinin, Fajsławice

         Zosin

         Sala Kina w Fajsławicach

2

       Suchodoły

               Szkoła Podstawowa

                w Suchodołach

3

   Bielecha, Marysin,

   Siedliska Pierwsze

                  Ośrodek Zdrowia

            w Siedliskach Pierwszych

4

      Ksawerówka,

   Siedliska Drugie

                  Zespół Szkół

             w Siedliskach Drugich

5

   Boniewo, Ignasin,

      Kosnowiec

             Szkoła Podstawowa w Boniewie

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego

6

  Wola Idzikowska

               Remiza OSP

           w Woli Idzikowskiej

 Lokale wyborcze będą czynne w dniu 9 października 2011 r. w godzinach 7.00 do 21.00.

  Zamiar głosowania korespondencyjnego  powinien zostać zgłoszony do Urzędu Gminy Fajsławice do dnia 19 września 2011 r .

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                         /-/  Tadeusz Chruściel                                                                                  

DMC Firewall is a Joomla Security extension!