Próbna Ewakuacja Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich

 W dniu 25 listopada 2011 r. odbyła się próbna ewakuacja uczniów oraz personelu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedliskach Drugich. Ćwiczenia miały za zadanie przygotować uczniów do szybkiego i zorganizowanego opuszczenia pomieszczeń szkoły. Ewakuacja przebiegła bez zakłóceń i zgodnie z przyjętą procedurą ewakuacji i założeniami treningu. Po ogłoszeniu alarmu dzieci wraz z nauczycielami w sposób zorganizowany i bez paniki zostali ewakuowani z sal lekcyjnych do sali gimnastycznej z której jest możliwa szybka ewakuacja na boisko szkolne .W ewakuacji brała udział jednostka OSP w Siedliskach Drugich. Strażacy zapoznali młodzież ze sprzętem do ratowania ludzi będącym na wyposażeniu jednostki. Następnie strażacy odwiedzili dzieci w przedszkolu i w zerówce.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.eu/images/aktualnosci/ewakuacja

 

Our website is protected by DMC Firewall!