Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
450
Odsłon artykułów:
493032

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Informacja z losowania kolejności montażu pomp ciepła i kolektorów

Informujemy, że w dniu 12 października 2017r w Urzędzie Gminy Fajsławice w obecności Radnych, odbyło się losowanie kolejności montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w poszczególnych miejscowościach Gminy Fajsławice.

Kolejność montażu kolektorów słonecznych przedstawia się następująco:

 1. Wola Idzikowska,
 2. Siedliska Pierwsze,
 3. Bielecha,
 4. Ignasin,
 5. Ksawerówka,
 6. Fajsławice,
 7. Boniewo,
 8. Suchodoły,
 9. Kosnowiec,
 10. Dziecinin,
 11. Siedliska Drugie,
 12. Marysin

Do końca br. zaplanowano montaż 50 szt. kolektorów słonecznych.

 Kolejność montażu pomp ciepła przedstawia się następująco:

 1. Dziecinin,
 2. Boniewo,
 3. Kosnowiec,
 4. Wola Idzikowska,
 5. Fajsławice,
 6. Ignasin,
 7. Bielecha,
 8. Suchodoły,
 9. Siedliska Drugie,
 10. Ksawerówka,
 11. Marysin,
 12. Siedliska Pierwsze.

Do końca br. zaplanowano montaż 50 szt. pomp ciepła.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie przekazał dokumentację projektową
do Urzędu Gminy Fajsławice, opracowany przez Zakład Usług Budowlano – Drogowych „DROGBUD”, w ramach którego zostanie zrealizowany projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem”. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w dniu 13 października 2017 r.

Zakres prac jakie zostaną wykonane w ramach projektu obejmuje:

- przebudowę nawierzchni drogi powiatowej o szerokość jezdni 5,50 m,

- wykonanie poboczy gruntowych - 2 x 1,00 m

- budowę chodnika po jednej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,

- wykonanie rowu odwadniającego,

- wykonanie zjazdów wspólnych do posesji,

- wykonanie przepustów z blach stalowych pod zjazdami do posesji.

Przebudowa zostanie wykonana na istniejącym odcinku drogi asfaltowej. W ramach prac zostanie wykonane:

 • wzmocnienie nawierzchni istniejącej konstrukcji drogi powiatowej

- istniejące podłoże gruntowe,

- 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

 • wykonanie nawierzchni istniejącego podłoża gruntowego

           - 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

           - 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

          - 10 cm warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego

           - istniejące podłoże gruntowe,

 • wykonanie chodnika:

- 6 cm kostki brukowej betonowej szarej

- 3 cm podsypki cementowo – piaskowej 1:4

- 15 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

- 10 cm warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego,

 • wykonanie odwodnienia:

- wymiary rowu odwadniającego: szerokość dna rowu – 3,0m, głębokość rowu – min. 1,5m, nachylenie skarp – 1:1, umocnienie dna i skarp płytami krata w rejonie przepustów

- wymiary przepustu pod zjazdami: 4,50x1,58m, przekrój w świetle 5,66m².

Na odcinku projektowanego wykonania chodnika przewidziano zamontowanie lamp oświetleniowych, które poprawią widoczność na danym odcinku drogi.

Istniejący pas zieleni zostanie odtworzony poprzez obsianie trawą w miejscach wskazanych w dokumentacji fotograficznej.

            Inwestycja przebudowy drogi przyczyni się do poprawy parametrów technicznych
i eksploatacyjnych danego odcinka drogi, oraz będzie miała wpływ na komfort jazdy
i bezpieczeństwo kierowców. Dzięki zmianie nawierzchni, wyodrębnieniu pobocza oraz wykonaniu chodnika znacząco poprawi się jakość istniejącej infrastruktury.

            Projekt zostanie zrealizowany w ramach porozumienia z Zarządem Dróg w Krasnymstawie, a Gminą Fajsławice w stosunku 50% do 50%. Na rok 2017 przewidziano kwotę 400.000,00 zł.

Plan sytuacyjny

101-lecie mieszkanki Gminy

W dniu 9.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 101-wszej rocznicy urodzin pani Karmińskiej Florentyny z Woli Idzikowskiej .

Zaproszeni goście zostali miło przywitani w domu pani Florentyny, gdzie jubilatka wraz z najbliższą rodziną czekała siedząc sobie wygodnie w fotelu z uśmiechem na ustach.

Serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz kolejnych lat życia złożyli pan Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, pani Ewelina Rudy – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, oraz pani Alfreda Adamiak – Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Fajsławicach. Jubilatka otrzymała kwiaty oraz list gratulacyjny uznania za zasłużony wiek.

W trakcie spotkania pan Wójt zapytał panią Florentynę o receptę na tak długie życie, z uśmiechem odpowiedziała, że najważniejsza jest modlitwa i wiara w Boga, bo to on decyduje o naszym losie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Florentynie dużo zdrowia na kolejne lata, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami życia codziennego, oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

P1060243

P1060246

P1060253

Podpisanie umowy na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła CWU na terenie Gm iny Fajsławice

Informujemy, że w dniu 18 października zostanie podpisana umowa na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła  CWU  na terenie Gminy  Fajsławice. Zgodnie z umową do końca roku wybrane firmy mają wykonać łącznie 100 instalacji.

Decyzją Rady Gminy Fajsławice instalacja urządzeń odbywać się będzie w miejscowościach według kolejności losowanej w dniu 12 października.

Our website is protected by DMC Firewall!