Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
450
Odsłon artykułów:
493039

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Ogłoszenie

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Fajsławice nr 108/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zwołuje się zebranie wiejskie  sołectwa Fajsławice, którego tematem  będzie wybór sołtysa.

Zebranie odbędzie się dnia 25 listopada 2012r. o godz.14.00 w remizie OSP.

Serdecznie zapraszamy

Informacja

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że dla mieszkańców gminy Fajsławice nocną i świąteczną opiekę medyczną sprawuje Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP-ZOZ z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 97, tel. 519-186-714 (pielęgniarka), tel. 82 576-09-61 (lekarz).

W nagłych wypadkach wzywamy pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 6 listopada 2012 r  na godz.14.00   XXV sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2013r

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2013 r

-określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

8.  Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

Nie dla czadu

- Każdy sezon grzewczy w Polsce to około stu ofiar tlenku węgla. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległe służby mają sprawnie wykonywać swoje zadania, wtedy kiedy trzeba ratować życie ludzkie, ale również musimy dbać o prewencję i edukować społeczeństwo. Dlatego właśnie teraz, na kilka dni przed przyjściem pierwszych mrozów rozpoczynamy akcję informacyjną „NIE dla czadu” i liczymy, że dotrzemy z informacją o zagrożeniach, jakie niesie za sobą „cichy zabójca” do jak największej liczby osób - powiedział szef MSW Jacek Cichockie 24 października br. podczas konferencji prasowej inaugurującej wspólną akcję informacyjną MSW i Państwowej Straży Pożarnej „NIE dla czadu”. W konferencji wzięli również udział: Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW oraz gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP.

Czytaj więcej: Nie dla czadu

Our website is protected by DMC Firewall!