Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
397
Zakładek:
2
Odsłon artykułów:
356438

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 18 listopada 2016r.

zwołuję

XXIII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 21 listopada (poniedziałek) na godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 8 listopada 2016r. (wtorek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacje o pracach Komisji Rady.
  5. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Fajsławice,

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Fajsławice,

- uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok,

- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

      8. Wolne wnioski

      9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

 

Projekty uchwał

DMC Firewall is a Joomla Security extension!