Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
450
Odsłon artykułów:
493030

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Budowa boiska sportowego w Suchodołach

"Budowa boiska sportowego w Suchodołach"

złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017”.

            Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowoczesnego Boiska Gminnego spełniającego wymogi dla V ligi. Odpowiedzialność prawną i nadzór nad całością projektu sprawuje Gmina Fajsławice.

Obiekt zlokalizowany będzie na terenie działki o nr ewidencyjnym 1882 po byłej Szkole Podstawowej w Suchodołach, a także na działce o nr 1884/12 (zagospodarowanie istniejącego budynku po sklepie na pomieszczenie socjalne dla zawodników). Na działce nr 1882 obecnie znajduje się budynek starej szkoły, 2 małe boiska sportowe porośnięte trawą, stary plac zabaw, budynek gospodarczy oraz pojedyncze drzewa. W ramach projektu powstanie boisko o nawierzchni naturalnej i wymiarach 100 x 60 m ze strefą bezpieczeństwa będzie posiadać m.in. niezadaszone trybuny oraz oświetlenie. Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi
12958,00 m².

Zakres planowanych prac będzie obejmować:

- rozbiórkę istniejącego budynku szkoły,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

oraz wykonanie:

- piłkochwytów – o wysokości 6 m z siatką polietylenową, zakończonych daszkiem,

- systemowych elementów wyposażenia sportowego (bramki do piłki nożnej, ławki dla zawodników rezerwowych, punkt medyczny),

- trybun systemowych bez zadaszenia,

- ogrodzenia trybun od boiska H – 1,20 m,

- doświetlenia boiska (6 masztów oświetleniowych),

- przyłącza hydrantowego,

- drogi ppoż,

- parkingu,

- przebudowy istniejącego budynku (sklep - działka o nr ewidencyjnym 1884/12) na pomieszczenia socjalne dla zawodników i sędziów, szatnie łazienki i toalety wraz z infrastrukturą techniczną,

- boiska o nawierzchni naturalnej.

W ramach projektu budowy Boiska Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ewidencyjny 1882 będzie wykonane także przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem p.poż. Głębokość na jakiej zostanie wykonane przyłącze w gruncie wynosić będzie minimum 1,5 m, natomiast odległość od jezdni drogi powiatowej 15 m obok istniejącego budynku
po byłym sklepie.

Planowany schemat wykonania płyty boiska:

- darń sportowa z rolki – 5 cm,

- mieszanka glebowa (warstwa nośna) – 15 cm,

- kruszywo kamienne zablokowane – 12 cm,

- podsypka piaskowa – 10 cm,

- geowłóknina – 0,1 cm,

- drenaż (wykonanie odwodnienia płyty boiska poprzez zastosowanie sieci drenarskiej z rur filtracyjnych PVC, w otulinie, o średnicy 65 mm).

Boisko będzie wykonane jako boisko trawiaste przystosowane do gry w piłkę nożną
o wymiarach 100x60 z utworzonymi pasami bezpieczeństwa. Posiadać będzie pole bramek systemowych, pole karne oraz łuk pola rożnego.

Dodatkowym wyposażeniem boiska będą:

- kabiny systemowe dla 13 zawodników rezerwowych wyposażone w siedziska plastikowe
z oparciami o rozstawie osiowym (siedzisk) 50 cm. Kabiny będą osadzone na ramie stalowej
i wypełnione szkłem akrylowym o grubości 3mm, wyposażone w napisy GOSPODARZE, GOŚCIE,

- punkt pomocy medycznej znajdujący się pomiędzy kabinami dla zawodników rezerwowych w postaci oszklonej ławki z dwoma miejscami siedzącymi wraz z oznaczeniem jej tablicą - biały krzyż na zielonym tle.

- trybunami niezadaszonymi o wymiarach: głębokość ok. 2,7 m, wysokość ok. 4,4 m, długość ok. 23,00 m, w skład których wchodzą wsporniki pod siedziska, podest oraz siedziska
z wysokim oparciem przeznaczonych dla 300 osób.

Całkowita wartość projektu: 1 214 198,00 zł

Wkład własny: 637 498,00 zł

Dofinansowanie: 576 700,00 zł

Obecnie projekt jest w trakcie oceny.

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujące o tym, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury i turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

            Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

            Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia
na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji) według następujących wzorów:

  • 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,
  • 00000000000;01-U;;000000000/0001,
  • 00000000000;;lekki;000000000/0001
  • 00000000000;;;000000000/0001.

            W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawności, wolne pole w zapisie QR kodu będzie przedzielone średnikiem (przykłady zapisu danych powyżej).

Specyfikacja QR kodu jest następująca:

Standard: ogólnoświatowy standard QRcode.

Wersja: 10 (57x57 modułów).

Mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych).

            Specyfikacja czytników:

Dowolny czytnik kodów QR obsługujący kody w wersji 10.

Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji
na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.

            Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

            Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

OTWARCIE SIŁOWNI W SIEDLISKACH DRUGICH

W dniu 22.09.2017 r. przy Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich odbyło się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej.

Uroczystości rozpoczęły się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich. Po akademii wszyscy zebrali się przy budynku szkoły i nastąpiło uroczyste poświęcenie siłowni oraz przecięcie wstęgi jako symbol oficjalnego otwarcia i oddania do użytku obiektu.

W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Fajsławice – Tadeusz Chruściel, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II – Marian Bogusz, Doradca Wójta Gminy Fajsławice – Grzegorz Lipa, oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Policji, KRUS, a także Wójt Gminy Guszcza na Ukrainie – Oleksij Nesteruk, radni i sołtysi z naszej gminy, nauczyciele, uczniowie oraz wiele innych osób.

Następnie goście osobiście wypróbowali urządzenia zamontowane na placu siłowni.

IMG 20170922 121059021

IMG 20170922 122119623

IMG 20170922 125545998

 

IMG 20170922 131632534

IMG 20170922 131751079

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!