Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
465
Odsłon artykułów:
564084

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Przebudowa drogi gminnej w Woli Idzikowskiej

19 września 2017 r. wybrano firmę do wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110068L od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Wola Idzikowska”.

Spośród czterech oferentów najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w/w zadania złożyła firma:

„MELITOR” Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Rzeckiego 21,

20-637 Lublin

O wyborze w postępowaniu decydowały dwa kryteria oceny ofert. Oprócz najniższej ceny była nimi długość gwarancji.

            Przebudowa będzie przebiegać na istniejącym odcinku drogi gminnej nr 110068L położonym w miejscowości Wola Idzikowska na działce nr ewid. 927. Droga stanowi dojazd do pól dużej części mieszkańców Woli Idzikowskiej dlatego też konieczna jest poprawa
jej przejezdności. Wieloletnia eksploatacja i niekorzystne warunki atmosferyczne (szczególnie występujące w porach wiosennych i jesiennych opady) często powodują okresową nieprzejezdność.

W ramach poprawy stanu drogi będą wykonane prace m.in.:

- roboty przygotowawcze:

            - roboty pomiarowe,

- wykonanie nawierzchni:

            - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z płyt betonowych        pełnych,

            - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie,

            - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym,

            - nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych,

- wykonanie odwodnienia:

            - ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.

            Firma, która wygrała przetarg złożyła ofertę z wyliczeniem za jaką kwotę wykona w/w prace i kwota ta wynosi 175.294,34 zł z czego otrzymana dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80%, natomiast kwota 20% z kwoty 175.294,34 zł tj.: 35.058,87zł to kwota jaką dokłada Gmina Fajsławice.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!